برای یادگیری شبکه باید کلاس بروم؟

تو این پادکست حدود ۶ دقیقه درباره این صحبت کردم که آیا برای یادگیری شبکه کلاس بروم یا اینترنتی آموزش ببینم؟ کدومش بهتره؟

 

نظرات