دستورات مشترک بین سویچ های هووای و سیسکو

کامنت های مشترک بین سویچ های سیسکو و هواووی

0
رایگان!

سویچ ساده یا هوشمند

توی این ویدیو با هم یاد میگیریم که از چه نوع سویچی توی شبکه مون استفاده کنیم.

0
رایگان!

Trace Routeدر شبکه؟؟

Trace Route  در شبکه ؟

0
رایگان!

تفاوت سویچ ها در شبکه

سلام

توی این ویدیو به تفاوت سویچ ها میپردازیم

در این ویدیو با هم تفاوت اصلی و مهم سویچ ها رو می بینیم.

0
رایگان!