علاقه مهمترین عامل برای رشده

سلام به شما علاقه علاقه مهمترین عامل برای رشد و پیشرفته ما توی هر کاری که باشیم توی هر حوزه…

0
رایگان!

ویدیوی آموزشی جلوگیری از ورود هکرها

 

توی این ویدیو باهم به نقاظ قوت توی شبکه و مودم ها میپردازیم که از ورود هکرها توی شبکه جلوگیری کنیم….

 

 

0
رایگان!