ویدیوی آموزشی جلوگیری از ورود هکرها

 

توی این ویدیو باهم به نقاظ قوت توی شبکه و مودم ها میپردازیم که از ورود هکرها توی شبکه جلوگیری کنیم….

 

 

0
رایگان!